SCFL - Worthing United V Arundel (25/11/2023)
Kick-off
Sat 25th Nov 2023
3:00 PM
Attendance: 83